Zonvakantie
De mooiste stranden
All inclusive
Ongekende luxe
Verre Reizen
Een prachtige reis
Last minutes
Snel vertrekken
Stedentrips
Ontdekken & Genieten

Annuleringsverzekering

Het zou onverhoopt kunnen gebeuren dat uw reis niet door kan gaan door een ernstige gebeurtenis of dat u de reis om een bepaalde reden moet afbreken. Om uw kosten in dat geval deels of geheel terug te kunnen krijgen, heeft u een annuleringsverzekering nodig. Ook eventuele aankomstvertraging is vaak gedekt binnen de annuleringsverzekering.

Kortlopende of doorlopende annuleringsverzekering afsluiten
Voor de annuleringsverzekering heeft u, net als bij een reisverzekering, de keuze uit een kortlopende of doorlopende annuleringsverzekering. De kortlopende annuleringsverzekering gaat direct in wanneer u deze afsluit en eindigt wanneer u weer thuis bent van de reis, terwijl een doorlopende annuleringsverzekering het hele jaar doorloopt. U kunt de annuleringsverzekering tegelijk met uw reisverzekering afsluiten, maar het is ook mogelijk om deze bij twee aparte verzekeraars af te sluiten. Bekijk en vergelijk de verschillende aanbieders van een annuleringsverzekering en zorgt dat u goed verzekerd bent.

Verzekering tegen beëindigen vakantie

Ga je deze zomer op vakantie? Wanneer je een reis of een vlucht boekt, kun je daarbij vaak direct een annuleringsverzekering afsluiten. Zo’n verzekering dekt de reissom als je je reis onverhoopt moet annuleren door een onvoorziene bijzondere gebeurtenis. Daartoe behoort het plotseling overlijden van een naast familielid, plotselinge werkloosheid of  bijvoorbeeld brand of grote schade aan je woonhuis. Niet alleen kun je annuleren voordat je afreist, maar ook wanneer je je reis onverhoopt eerder moet beëindigen, geldt de annuleringsverzekering. Je krijgt dan een overeenkomstig deel van de reissom vergoed.

Wat valt er binnen de dekking?

Een annuleringsverzekering dekt de kosten van annulering in aardig wat situaties. Maar je kunt er het beste rekening mee houden dat lang niet alles gedekt is. Wordt halverwege de reis je kind ziek en wil je eerder naar huis, dan geldt de annuleringsverzekering alleen in geval van ernstige ziekte. Heeft je kleine meid een zware griep, dan krijg je de resterende kosten niet vergoed. En overlijdt een dierbare vriend, dan keert de verzekering ook niet uit. Dat is enkel en alleen wanneer het naaste familie betreft. Verzekeraars zijn in het algemeen niet scheutig met uitkeren. Vaak kost zo’n annuleringsverzekering meer, dan dat het oplevert.

Wel of geen polis afsluiten?
Heb je een vakantie geboekt van duizenden euro’s en voor een langere periode? Wanneer je niet het risico wilt lopen dat je voor niks een grote som neerlegt voor een niet-genoten reis, dan sluit je een annuleringsverzekering af. Maar ga je een weekendje op een stedentrip, laat de annuleringsverzekering dan zitten; dan is het in vrijwel alle gevallen zonde van je geld. Uitgangspunt is steeds of je de kosten van je niet gemaakte vakantie kunt en wilt dragen.


Vakantie vroegtijdig annuleren, afbreken of pas later van genieten
Een annuleringsverzekering kan uitkeren bij drie verschillende scenario’s. Wanneer omstandigheden ervoor zorgen dat u pas later van uw vakantie kunt genieten, dan kunnen die verloren dagen onder de dekking vallen. Dat geldt ook als u juist eerder van uw vakantie richting huis moet vertrekken. Natuurlijk is het volledig annuleren van uw reis ook een aanleiding, want waarom zou de verzekering anders zo heten?

Later op vakantie dan bedoeld?
Een onvoorziene vertrekvertraging van bus, trein, boot of vliegtuig wordt gedekt door de annuleringsverzekering van Zelf.nl. Dan moet die vertraging wel langer zijn dan acht uur en gelden voor een vakantie die langer dan drie dagen duurt.

Het voortijdig afbreken van uw vakantie
Ook voor het afbreken van uw vakantie wordt de marge van acht uur gehanteerd. Bent u acht uur eerder thuis dan voorzien en is dat te wijten aan de hieronder genoemde redenen, dan wordt dat gedekt door de annuleringsverzekering van Zelf.nl. Ook een medisch noodzakelijke opname in het ziekenhuis tijdens uw vakantie valt onder de dekking van de annuleringsverzekering. De tijd, langer dan acht uur, die daarmee verloren is gegaan, kunt u claimen op uw annuleringsverzekering.

Wanneer kunt u het vroegtijdig afbreken van uw vakantie claimen?

 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door een ongeval van verzekerde;
 • overlijden of het in levensgevaar verkeren van naaste familieleden of huisgenoten van verzekerde;
 • complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner;
 • materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom, huurwoning van verzekerde of het bedrijf waar hij/zij werkt, waardoor zijn/haar aanwezigheid dringend nodig is;
 • een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem/haar inwonend kind onverwacht kan ondergaan;
 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval-letsel van in het buitenland woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies van verzekerde bij deze personen niet (meer) mogelijk is.

Wanneer kunt u het annuleren van uw vakantie claimen?

 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel door een ongeval van verzekerde;
 • overlijden of het in levensgevaar verkeren van naaste familieleden of huisgenoten van verzekerde;
 • overlijden binnen veertien dagen voor aanvang van de reis van een huisdier, waaronder uitsluitend wordt verstaan een hond, kat of paard van verzekerde;
 • complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner;
 • materiële beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom, huurwoning van verzekerde of het bedrijf waar hij/zij werkt, waardoor zijn/haar aanwezigheid dringend nodig is;
 • het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, doch niet eerder dan dertig dagen voor aanvang van de reis;
 • een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem/haar inwonend kind onverwacht kan ondergaan;
 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van in het buitenland woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies van verzekerde bij deze personen niet mogelijk is;
 • het door verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting;
 • werkloosheid van verzekerde na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag;
 • het door een werkloze verzekerde aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal twintig uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de reis nodig maakt;
 • onverwachte oproep van verzekerde na een eindexamen voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens de reis kan worden afgelegd;
 • definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract;
 • het buiten de schuld van verzekerde om, onverwacht niet verkrijgen van een benodigd visum;
 • het door een van buiten komend onheil uitvallen van het door verzekerde te gebruiken privé-vervoermiddel, waarmee de buitenlandse reis zou worden gemaakt, binnen dertig dagen voor aanvang van de reis.